laagste lesgeld nhoc

Extra laag lesgeld voor de beste kwaliteit

Wie een opleiding volgt aan het NHOC doet dit op de meest voordelige manier. Dit heeft te maken met schaalgrootte: we kopen papier en lesmaterialen groot in, waardoor we jouw cursus bijvoorbeeld goedkoper afdrukken. We zijn bovendien een moderne school die beschikt over alle mogelijke digitale leeromgevingen. We hebben zeer goede samenwerkingsverbanden met meer dan 600 docenten. Hierdoor is het mogelijk een heel degelijke opleiding te volgen aan een zeer scherpe prijs. Lees hieronder meer over onze laagste prijsgarantie.

De laagste prijsgarantie

Het NHOC maakt een onderscheid tussen de prijzen die worden geafficheerd in de schoolgebouwen en de prijzen die worden getoond op de website. Uitzonderlijk kunnen deze immers van elkaar verschillen omdat op de websites soms tijdelijke kortingen op het lesgeld worden getoond die niet vermeld staan op de brochures die in de schoolgebouwen ter beschikking zijn.

De prijzen van opleidingen die worden geafficheerd in de schoolgebouwen worden alleen vergeleken met de prijzen van identieke opleidingen die worden georganiseerd in scholen van andere opleidingsverstrekkers in dezelfde regio's in Nederland.

De prijzen van de opleidingen op onze website worden alleen vergeleken met de prijzen van "identieke opleidingen" georganiseerd in Nederland door andere opleidingsverstrekkers die aan dezelfde regelgeving zijn onderworpen als het NHOC (op vlak van belastingen, sociale lasten, enzovoort).

Onder "identieke opleiding" verstaan we:

  • een gehele opleiding die tot in de details van de leerdoelstellingen, de inhoud van het leerplan en de cursusinhoud 100% identiek is aan de opleiding die door het NHOC aangeboden wordt én
  • die gegeven wordt door hetzelfde type lesgevers, namelijk zelfstandige ondernemers die minimaal drie jaar ervaring hebben als zelfstandige binnen hun vakgebied én
  • die conform de geldende wet- en regelgeving op de Nederlandse markt is gebracht én
  • die georganiseerd wordt met minstens hetzelfde aantal lesuren en de dezelfde bijhorende diensten, waarborgen en geriefelijke servicevoorwaarden (*) als deze aangeboden door het NHOC.

De beste prijs/kwaliteit én service!

(*) Met dezelfde waarborgen en geriefelijke servicevoorwaarden bedoelen we dat je les volgt bij NHOC. Je volgt daar bovendien een professionele opleiding met volgende kenmerken:

  • je krijgt les van zelfstandige ondernemers uit het vakgebied met minimaal 3 jaar praktijkervaring
  • je krijgt een afgedrukte ingebonden cursus met dezelfde cursusinhoud als op het digitale leerplatform
  • je krijgt 100% dezelfde didactische materialen die inbegrepen zijn in het lesgeld
  • je krijgt toegang tot een up-to-date elektronische leeromgeving tot 5 jaar na het beëindigen van je opleiding
  • je hebt naast de wettelijke garantievoorwaarden ook enkele extra diverse commerciële garanties zoals de mogelijkheid om onbeperkt examen af te leggen tot je slaagt.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0